Hotline :HN: 04.73 080 181 - TP.HCM: 08.73 080 181 (Hotline toàn quốc: 1800 6896)

Vách Vinyl VK32

Giới thiệu ngắn:

Giá :
825.000 ₫

Thông tin về sản phẩm

-Chất liệu : khung nhôm sơn tĩnh điện Ánh nhôm; vách trên kính trắng 4mm; vách dưới Vinyl Hàn Quốc; Không có hộp kỹ thuật. Có thể sử dụng các loại ke K1,K2,K3 để bắt mặt bàn

-Kích thước tiêu chuẩn: W(mm)xH(mm)x32(mm), W(mm) - 560/700/800/1200/1400/1600/1800, H(mm) - 1200; H2(mm) - 720; K1(mm) - 200

<strong>Tham khảo <a title="thiet ke noi that" href="thiet-ke-noi-that/" target="_blank">thiết kế nội thất </a>sử dụng <a title="vach ngan fami" href="vach-ngan-van-phong/" target="_blank">v&aacute;ch ngăn fami</a>:</strong></span></p>
<ul>
<li><a title="thiết kế modun l&agrave;m việc" href="modun-lam-viec/" target="_blank">Modun l&agrave;m việc</a></li>
<li><a title="thiet ke to hop lam viec" href="to-hop-lam-viec/" target="_blank">Tổ hợp l&agrave;m việc&nbsp;</a></li>
<li><a title="du an thiet ke noi that" href="du-an-da-thuc-hien/">Dự &aacute;n đ&atilde; thực hiện&nbsp;</a></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #014ead;">Tham khảo <a title="thiet ke noi that van phong" href="http://www.noithatonline.vn" target="_blank">thiết kế nội thất văn ph&ograve;ng</a> kh&aacute;c:</span><br /> </strong></span></p>
<ul>
<strong> </strong>
<li><a title="thiết kế nội thất" href="http://www.noithatonline.vn/thiet-ke-noi-that-243b0.html" target="_blank">Thiết kế nội thất</a></li>
<li style="font-weight: bold;"><span style="color: #000000; font-weight: normal;"><a title="thiết kế văn ph&ograve;ng" href="http://www.noithatonline.vn/thiet-ke-van-phong-131b0.html" target="_blank">Thiết kế văn ph&ograve;ng</a></span></li>
<li><a title="thiết kế ph&ograve;ng họp" href="http://www.noithatonline.vn/thiet-ke-phong-hop-130b0.html" target="_blank">Thiết kế ph&ograve;ng họp</a></li>
<li><a title="thiết kế v&aacute;ch ngăn" href="http://www.noithatonline.vn/thiet-ke-vach-ngan-218b0.html" target="_blank">Thiết kế v&aacute;ch ngăn</a></li>
<li><a title="thiet ke phong giam doc" href="http://www.noithatonline.vn/thiet-ke-phong-giam-doc-129b0.html">Thiết kế ph&ograve;ng gi&aacute;m đốc</a></li>
<li><a title="thiet ke hoi truong" href="http://www.noithatonline.vn/thiet-ke-hoi-truong-132b0.html" target="_blank">Thiết kế hội trường</a></li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Li&ecirc;n hệ tư vấn thiết kế: Fami Furniture - Online Furniture.</strong></span><br /><strong><span style="color: #ff6600;">Văn ph&ograve;ng</span></strong>: L&ocirc; TT5 - D&atilde;y N5 - &Ocirc; số 3 - Bắc Linh Đ&agrave;m - Đại kim - Ho&agrave;ng Mai - H&agrave; Nội.<br /> <span style="color: #ff6600;"><strong>Điện thoại</strong></span>: 04.35401579  - Fax: 04.35401748 <br /><span style="color: #ff6600;"><strong>Email</strong></span>: info@famifurniture.com.vn<br /><span style="color: #ff6600;"><strong>Hotline</strong></span>: <span style="color: #ff0000;"><strong>0948.188.786</strong></span>&nbsp;</p>
<p><img src="images/sanpham/modun/1.jpg" alt="thiet ke van phong" width="550" height="376" /></p>
<p><img src="images/sanpham/modun/modun1 copy.jpg" alt="modun vach ngan" width="550" height="359" /></p>

Thương hiệu hàng đầu

Đăng ký nhận tin

Hệ thống

Hệ thống cửa hàng